ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2019 წლის 20 აგვისტოს მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება