ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2019 წლის 6 ივნისის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება